MH_Partner
Usługi BHP, Doradztwo Techniczne
Health Safety, Technical Consulting 
Profesjonalna współpraca gwarantowana
   Professional co-operation guaranteed
Home

Szanowni Państwo,

            Jesteśmy młodą firmą z okolic Trójmiasta,
posiadającą dobrze wyszkoloną kadrę.
Oferujemy Państwu usługi BHP w zakresie:

 • szkolenia wstępnego
 • szkolenia okresowego
 • oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzenia dokumentacji powypadkowej
 • nadzór i doradztwo w zakresie BHP

oraz:

 • doradztwo techniczne (również on-line)
 • inspekcje statków (OVID, IMCA)
 • inspekcje na żądanie
 • inspekcje przed zakupem statków
 • nadzory remontowe statków
 • audyty ISO 9001:2008 (audytor pomocniczy)
 • audyty pierwszego i drugiego stopnia

Dodatkowo oferujemy również:

 • raporty powypadkowe statków dla ubezpieczyciela
 • inspekcje statków z ramienia flagi

Dear Sirs,

            We are a young company operating close to Gdansk
city area, with well skilled personnel.
We offer Health and Safety support service:

 • health and safety familiarization courses
 • health and safety periodical courses for management
 • health and safety risk assessment
 • preparation and control of accident documentation
 • health and safety consulting and supervision

and:

 • technical consulting (also on-line)
 • vessels inspection (OVID, IMCA)
 • inspections on request
 • pre-purchasing inspections
 • dry docking repairs supervision
 • ISO 9001:2008 audits (ex-pat auditor)
 • first and second parties audits

Additionally we can offer:

 • Hull and Machinery inspection reports for insurance
 • Flag State inspections

powered by prot Hosting